Fight

Ibland skapar jag även mindre verk som denna.

Jag vill också belysa att namnen som mina tavlor har givits utifrån de känslor som tavlan gett mig under skapande process. Men även under och efter har betydelse för vad tavlan kommer att bli kallad. Vissa är mer självklara till vad för namn de kommer att få, medan andra tar tid eller inte får något namn alls.

Fight